Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2281/2017Usnesení NS ze dne 08.06.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.2281.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2281/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně HOME CREDIT FINANCE 1 B. V., soukromé společnosti s ručením omezeným založené podle právních předpisů Nizozemského království, se sídlem v Amsterodamu, Fred. Roeskestraat 123 1hg, Nizozemské království, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, proti žalovanému D. M., o zaplacení částky 7 929,93 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14 C 168/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2010, č. j. 47 Co 24/2009-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, které posléze podáním datovaným dnem 1. 6. 2017 a došlým Nejvyššímu soudu téhož dne vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu; žalovanému, který by měl právo na náhradu nákladů v dovolacím řízení vynaložených, takové náklady podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. června 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru