Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2045/2015Usnesení NS ze dne 14.07.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.2045.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2045/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně EOS KSI Česká republika, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 25 11 74 83, zastoupené Mgr. Veronikou Nedbalovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti žalovanému J. R., o zaplacení částky 143 475,89 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 116 EC 42/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2014, č. j. 25 Co 354/2014-250, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Příbrami rozsudkem ze dne 29. srpna 2012, č. j. 116 EC 42/2011-143, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 143 475,89 Kč se zákonnými úroky z prodlení (výrok I.), zastavil řízení o zaplacení smluvních úroků (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

Krajský soud v Praze k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 7. srpna 2013, č. j. 25 Co 246/2013-200, změnil rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku III. tak, že výše náhrady nákladů řízení činí 48 522 Kč (první výrok), jinak rozsudek ve výrocích I. a III. potvrdil (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, přičemž soudní poplatek za dovolání neuhradil ani na výzvu soudu prvního stupně.

Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 17. července 2014, č. j. 116 EC 42/2011-243, neustanovil žalovanému zástupce k ochraně jeho zájmů (výrok I.), zamítl návrh na zaplacení soudního poplatku z dovolání ve splátkách po 2 000 Kč měsíčně (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.). V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Praze potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Dovolání žalovaného ze dne 30. listopadu 2014 proti tomuto usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) odmítl jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že ještě před tím, než žalovaný dovolání podal, Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 9. ledna 2014, č. j. 116 EC 42/2011-213, zastavil řízení o dovolání žalovaného podaném proti rozsudku odvolacího soudu v této věci pro nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K odvolání žalovaného Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. října 2014, č. j. 25 Co 441/2014-257, potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení dovolacího řízení. Usnesení Krajského soudu bylo žalovanému doručeno a nabylo právní moci dne 8. prosince 2014. Dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu žalovaný nepodal.

Dovolání žalovaného se tak stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu), neboť odvolací soud pravomocně rozhodl o zastavení řízení o dovolání směřujícího proti jeho meritornímu rozhodnutí. Tím je řízení ve věci skončeno. Rozhodnutí o dovolání podaném proti usnesení odvolacího soudu ze dne 29. srpna 2014, č. j. 25 Co 354/2014-250, se tak nemůže projevit v poměrech dovolatele založených napadeným usnesením.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. tak, že jejich náhrada nebyla přiznána žádnému z účastníků, neboť dovolání žalovaného bylo odmítnuto a vyjádření zástupkyně žalobkyně obsahující jen rekapitulaci rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu a návrh, aby dovolání bylo odmítnuto, nepovažuje dovolací soud za úkon potřebný k účelnému uplatňování či bránění práva, za nějž by žalobkyni náležela náhrada nákladů řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2015

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru