Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1700/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.1700.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1700/2020-180

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně JUDr. Radky Píšťkové Záhorcové, se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad 592, PSČ 686 01, insolvenční správkyně dlužníka FERTIS s. r. o., se sídlem v Brně – Veveří, Botanická 606/24, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 28331745, proti žalované HORNÍ LÁNY s. r. o., se sídlem v Kyjově, Jungmannova 1337/28, PSČ 697 01, identifikační číslo osoby 02180146, zastoupené Mgr. Jitkou Špilkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Lesnická 787/10, o zaplacení částky 635 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 360/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2019, č. j. 74 Co 140/2019-163, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, které posléze podáním ze dne 14. 5. 2020 vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru