Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1640/2009Usnesení NS ze dne 30.06.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.1640.2009.1

přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1640/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc., a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně P. M. a.s., zastoupené JUDr. P. T., advokátem proti žalovaným 1) P. – S., a.s., zastoupené Mgr. M. F., advokátkou 2) Z. T., spol. s r.o., 3) MUDr. J. B., a E. B., a oběma zastoupeným Mgr. V. B., advokátkou 4) Ing. D. B., 5) Ing. J. C., zastoupenému Mgr. T. K., advokátem 6) J. Č., a N. F. Č., oběma zastoupeným Mgr. T. K., advokátem 7) Ing. G. D., a Ing. P. D.-D., oběma zastoupeným Mgr. T. K., advokátem 8) Ing. J. F., a L. F., oběma zastoupeným Mgr. T. K., advokátem 9) J. H., zastoupenému Mgr. T.K., advokátem 10) L. H., zastoupenému Mgr. V. B., advokátkou za účasti vedlejší účastnice PhDr. N. J., zastoupené JUDr. M. C., advokátem 11) Ing. I. H., 12) A. B., zastoupené Mgr. T.K., advokátem 13) Ing. B. J., zastoupené Mgr. T. K., advokátem 14) M. K., a J. K., oběma zastoupeným Mgr. V. B., advokátkou 15) Ing. V.K., a Ing. I. K., oběma zastoupeným Mgr. V. B., advokátkou 16) JUDr. P. K., zastoupenému JUDr. R. P., advokátem 17) Mgr. M. K., 18) Mgr. M. K., 19) B. M., zastoupené JUDr. M. Č., advokátem 20) Ing. J. N., 21) N. s.r.o., zastoupené JUDr. J. D., advokátem 22) T.P., zastoupenému Mgr. V. B., advokátkou se 23) Ing. J.P., 24) Ing. P. P., zastoupenému JUDr. R. P., advokátem 25) J. P., a J. P., oběma zastoupeným JUDr. L. P., advokátem 26) Mgr. T. S., a Ing. M. S., oběma zastoupeným Mgr. T.K., advokátem 27) M. S., zastoupenému Mgr. B. N., advokátkou 28) R.S., zastoupené Mgr. V. B., advokátkou 29) Ing. arch. V. S., a Ing. arch. E.S., oběma zastoupeným Mgr. T. K., advokátem 30) J.S., a P. S.-B., oběma zastoupeným Mgr. L. V., advokátem 31) J. S., 32) R. Š., zastoupenému JUDr. M. Č., advokátem 33) J. Š., zastoupenému JUDr. P. N., advokátem 34) P. T., 35) R. T., narozenému zastoupenému Mgr. T.K., advokátem 36) M. V. (dříve T.), zastoupené JUDr. L. P., advokátem 37) Ing. J. V., a I. V., oběma zastoupeným Mgr. T. K., advokátem 38) J. V., 39) MUDr. T. V., a PhDr. B. V.-H., oběma zastoupeným JUDr. R. P., advokátem 40) K. V., 41) Ing. J.Z., 42) D. M., zastoupené Mgr. T. K., advokátem 43) Mgr. C. F., a Mgr. A. F., 44) J. H., a H. H., 45) J. J., zastoupenému JUDr. M. M., Ph.D., advokátkou 46) M.J., 47) G. M., zastoupené Mgr. V. B., advokátkou 48) P. M., 49) M. M., zastoupenému Mgr. V. B., advokátkou 50) Ing. P. M., zastoupenému Mgr. T. K., advokátem 51) Ing. K. N., a E. N., 52) P. P., a E.P., oběma zastoupeným Mgr.V. B., advokátkou 53) J. B., 54) Ing. L.P., zastoupenému Mgr. J.G., advokátem 55) Ing. J. R., 56) J. Š., zastoupenému J. H., advokátem 57) J. J., zastoupené Mgr. T. K., advokátem 58) M. T., a M. T., oběma zastoupeným Mgr. T. K., advokátem 59) M. Š., zastoupené J. H., advokátem 60) Ing. L. Z., a L. Z., oběma zastoupeným J. H., advokátem o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 87/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2007, č. j. 12 Co 179/2007-687, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným 5), 6, 8), 9), 12), 13), 26), 29), 35), 37), 42), 50), 55), 57) a 58) na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 8 092 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejich zástupce Mgr. T. K.

III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému 27) na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6 307 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce Mgr. B. N.

IV. Žalobkyně a ostatní žalovaní nemají proti sobě právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

V. Žalobkyně a vedlejší účastnice na straně žalovaného 10) nemají proti sobě právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, které posléze, podáním ze dne 5. ledna 2009, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dne 8. ledna 2009, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalobkyně, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a je povinna nahradit ostatním účastníkům vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalovaných 5), 6, 8), 9), 12), 13), 26), 29), 35), 37), 42), 50), 55), 57) a 58) sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 6 500 Kč podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a z paušální částky 300 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19% daně z přidané hodnoty ve výši 1 292 Kč. Náklady žalovaného 27) sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 5 000 Kč podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a z paušální částky 300 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19% daně z přidané hodnoty ve výši 1 007 Kč. Ostatním žalovaným a vedlejší účastnici na straně žalovaného 10) podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru