Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1639/2020Usnesení NS ze dne 29.09.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.1639.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1639/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Pojišťovna Patricie a.s., se sídlem v Praze 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 61859869, zastoupené Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, za účasti M. P., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Lucií Růžičkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Jana Růžičky 1165/2a, o nahrazení rozhodnutí Finančního arbitra, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 12/2019, o dovolání účastnice M. P. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2020, č. j. 29 Co 506/2019-106, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2020, č. j. 32 Cdo 1639/2020-136, se opravuje tak, že v jeho záhlaví se slovo „žalované“ nahrazuje textem „účastnice M. P.“ a ve výroku pod bodem II. se slovo „Žalovaná“ nahrazuje textem „Účastnice M. P.“.

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2020, č. j. 32 Cdo 1639/2020-136, došlo ke zjevné nesprávnosti, byla-li účastnice řízení M. P. označena jako žalovaná, ačkoli v souladu s § 250a odst. 1 o. s. ř. měla být označena jako účastnice. Předseda senátu dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto postupem podle § 164 o. s. ř. tímto usnesením tuto zjevnou nesprávnost opravil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 9. 2020

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru