Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1219/2007Usnesení NS ze dne 23.04.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:32.CDO.1219.2007.1

přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1219/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně A. P. CH. spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti žalované S. p., a.s., zastoupené advokátem, o zaplacení 5,026.742,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 229/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. března 2004, č.j. 2 Cmo 222/2003-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 16. března 2004, č.j. 2 Cmo 222/2003-94, potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. září 2001, č.j. 26 Cm 229/2000-72, jímž byla zamítnuta žaloba, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 5,026.742,20 Kč s příslušenstvím.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání posoudila toto dovolání jako nepřípustné a nedůvodné. Navrhla odmítnutí dovolání.

Podáním ze dne 16. května 2006 vzala žalobkyně dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) věc projednal a po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy účastníci řízení se v dohodě o narovnání ze dne 15. května 2006 dohodli na zastavení veškerých vzájemných soudních sporů.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. dubna 2007

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru