Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 1065/2008Usnesení NS ze dne 27.04.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:32.CDO.1065.2008.1

přidejte vlastní popisek

32 Cdo 1068/2010

Usnesení

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Koláře v právní věci žalobkyně Z. V., proti žalované ACM Money Česká republika, a.s., zastoupené advokátem, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 12 C 457/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 11. srpna 2009, č. j. 35 Co 713/2008-89, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti rozsudku ze dne 11. srpna 2009, č. j. 35 Co 713/2008-89, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci změnil rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 13. srpna 2008, č. j. 12 C 457/2005-64, tak, že žalobu o zrušení rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. J. Č., CSc. zamítl.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatelky advokátem ani její právnické vzdělání nevyplývá, proto ji soud prvního stupně usnesením ze dne 15. února 2010, č. j. 12 C 457/2005-107, které jí bylo doručeno 22. února 2010, vyzval, aby v určené lhůtě odstranila nedostatek povinného zastoupení a poučil ji o následcích nesplnění výzvy.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že řízení o dovolání bylo zastaveno a žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2010

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru