Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 82/2015Usnesení NS ze dne 22.04.2015

HeslaŘízení o dědictví
Přikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.ND.82.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 82/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha ve věci řízení o pozůstalosti po J. S., zemřelé dne 5. 3. 2014, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 D 425/2014, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 D 425/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 3. 2014, č. j. 34 D 425/2014 – 4, bylo zahájeno řízení o pozůstalosti po J. S. K provedení úkonů v tomto řízení byla – jako soudní komisařka – pověřena JUDr. Hana Kulhánková, notářka v Hradci Králové.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že vypravitelem pohřbu a zároveň jedním z do úvahy přicházejících dědiců je pozůstalý syn V. V. Dalším do úvahy přicházejícím dědicem je syn J. V., občan Slovenské republiky, bytem v M. Jelikož se v řízení předpokládá více jednání (ohledně rozsahu majetku zůstavitelky, uzavření dědické dohody, atd.) a vzhledem k vzdálenosti místa bydliště obou účastníků pozůstalostního řízení od procesního soudu, navrhla soudní komisařka přikázání věci Okresnímu soudu Karviná, pobočka Havířov, který by svým umístěním mohl zajistit rychlejší a po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. Oba účastníci řízení s přikázáním věci Okresnímu soudu Karviná, pobočka Havířov, vyslovili svůj souhlas.

Poté Okresní soud v Hradci Králové předložil uvedený návrh na delegaci Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Hradci Králové a Okresnímu soudu v Karviné, pobočka Havířov (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji, popřípadě i bez újmy pro účastníky řízení.

V dané věci je nepochybné, že projednání pozůstalostního řízení před Okresním soudem v Karviné, bude z pohledu výše vyložených kritérií hospodárnější a zejména pro účastníky řízení (dědice) ohleduplnější.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Karviné, podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl. Projednání a vyřízení věci pobočkou tohoto soudu v Havířově je závislé na rozvrhu práce Okresního soudu v Karviné, do takového určení kompetence nepřísluší Nejvyššímu soudu zasahovat (viz obdobně usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. IV. ÚS 3271/10).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru