Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 78/2005Usnesení NS ze dne 28.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.ND.78.2005.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 78/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně Ing. M. J., zastoupené advokátkou, proti žalovanému L. J., o zúžení společného jmění manželů, vedené

u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 9 C 83/2005, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 9 C 83/2005,

se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku – Místku.

Odůvodnění:

Žalobkyně navrhuje přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu

ve Frýdku-Místku, v jehož obvodu sama bydlí, neboť náklady na cestovné k překonání vzdálenosti Frýdek-Místek –Jindřichův Hradec a zpět by značně zatížily rozpočet neúplné rodiny žalobkyně.

Žalovaný s návrhem nesouhlasí a poukazuje na srovnání hospodářské situace své a žalobkyně, z níž plyne, že není chudá matka samoživitelka dvou dětí.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu,

pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná. Důvodem, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu bydlí žalobkyně, nemohou být její hospodářské poměry, nýbrž takové okolnosti, z nichž lze spolehlivě dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Neumožní-li žalobkyni její sociální poměry účast při jednání u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o.s.ř.).

Přikázáním věci Okresnímu soudu vë Frýdku-Místku, v jehož obvodu žalobkyně bydlí, by nebylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, což ostatně netvrdí ani sama žalobkyně.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soud ve Frýdku-Místku podle § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru