Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 55/2014Usnesení NS ze dne 19.03.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.ND.55.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 55/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci žalobkyně Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, zastoupené Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, proti žalované I. P., t. č. neznámého pobytu, o uložení povinnosti zaplatit žalobci částku 2.826,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 261 C 31/2012, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 261 C 31/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Karviné.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně ve věci žaloby na zaplacení částky 2.826,75 Kč s příslušenstvím usnesením ze dne 27. 11. 2013, č. j. 261 C 31/2012-46, vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud má věc projednat a rozhodnout.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Městský soud v Brně zjišťoval bydliště žalované. Jako adresa trvalého pobytu žalované byla z údajů evidence obyvatel zjištěna adresa v H., z této adresy se však zásilky vracely s poznámkou doručující pošty, že adresátka nemá na dané adrese poštovní schránku. Uvedenou adresu v H. měla žalovaná ke dni 1. 11. 2013 evidovanou rovněž jako adresu pro výplatu důchodů a byla rovněž uvedena jako trvalé bydliště a korespondenční adresa žalované v žalobě. Jinou adresu pobytu žalované se Městskému soudu v Brně nepodařilo zjistit.

Z výše uvedeného vyplývá, že bydliště žalované ke dni podání žaloby ani její současné bydliště není známo. Místně příslušný soud nebylo možno určit ani podle dalších ustanovení o. s. ř. (srov. § 86 až 89a o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto přistoupil k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaná měla poslední známé bydliště v H. (v obvodu Okresního soudu v Karviné), Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Karviné.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru