Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 451/2018Usnesení NS ze dne 16.04.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Výkon rozhodnutí
Výživné
Srážky ze mzdy
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.ND.451.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 252 odst. 1, 2 a 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 451/2018-53

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci oprávněné L. M., nar. XY, bytem v Nizozemském království, zastoupené zákonnou zástupkyní M. T., nar. XY, bytem v Nizozemském království, právně zastoupené Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí 3/4, proti povinnému T. M., nar. XY, bytem v XY, pro dlužné a běžné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 55 E 17/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 55 E 17/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Při vědomí, že Nejvyšší soud nemůže přezkoumávat podmínky § 11 odst. 3 o. s. ř. ve vztahu k pravomoci soudů České republiky, ani absenci podmínek místní příslušnosti nebo nemožnosti je určit (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 55 E 17/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, a to z důvodu hospodárnosti řízení, neboť u tohoto soudu bylo řízení zahájeno a nejsou zde jiné relevantní skutečnosti, jež by odůvodňovaly určení jiného soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 4. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru