Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 416/2019Usnesení NS ze dne 13.11.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.ND.416.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 416/2019-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci žalobkyně IFIS investiční fond, a. s., identifikační číslo osoby 243 16 717, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 791/41, zastoupené Mgr. Markem Indrou, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská 361, proti žalované M. G., narozené XY, bytem XY, Slovenská republika, zastoupená opatrovníkem JUDr. Jiřím Sobotkou, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého 223/5, o zaplacení 14 267 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 11/2019, o návrhu na určení místní příslušnosti dle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 11/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu zahájila žalobkyně řízení o zaplacení částky 14 267 Kč s příslušenstvím před Okresním soudem v Nymburce. Na adresu sdělenou žalobkyní se však žalované nepodařilo doručit, nebyl zjištěn ani pobyt žalované prostřednictvím informačních systémů základních registrů či doručit ve spolupráci s příslušným soudem na Slovensku. Žalované byl proto dle § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanoven opatrovníkem advokát, který ve svém podání ze dne 22. 5. 2019 vznesl námitku místní nepříslušnosti Okresního soudu v Nymburce.

Usnesením ze dne 9. 9. 2019, č. j. 7 C 11/2019, vyslovil Okresní soud v Nymburce svou místní nepříslušnost a dle § 105 odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc k určení místní příslušnosti Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaná nemá známé bydliště na území České republiky (povolen trvalý pobyt nebo místo, kde se zdržuje), taktéž adresa na Slovensku se ukázala jako neaktuální a prostřednictvím slovenské policie soud zjistil, že by se žalobkyně měla nacházet ve Velké Británii.

Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto určil (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Okresní soud v Nymburce, neboť s ohledem na požadavek hospodárnosti a procesní ekonomie řízení není vhodné určit jako místně příslušný jiný soud než ten, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 11. 2019

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru