Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 344/2013Usnesení NS ze dne 04.12.2013

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.ND.344.2013.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 344/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, v právní věci žalobkyně CZECH PRODUCTS s. r. o., se sídlem Josefa Hory 1448, 272 01 Kladno, identifikační číslo osoby 62967541, proti žalované dm drogerie markt s. r. o., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 47239581, zastoupené JUDr. Milošem Vondráčkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II 123/36, o zaplacení částky 224.422,96 Kč, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1792/2009, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř., takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Jiří Macek, Mgr. Marcela Tuscanyová, JUDr. Eva Hodanová, JUDr. Marta Chrastilová, JUDr. Lyana Rozlivková, JUDr. Vlasta Wohlmuthová a JUDr. Gabriela Barančíková, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1792/2009.

Odůvodnění:

Žalobkyně v rámci podaného odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. února 2013, č. j. 13 Cm 1792/2009-470, vznesla mimo jiné námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze. Podjatost soudců tohoto soudu, především pak předsedkyně senátu 3 Cmo JUDr. Yvony Svobodové, tj. senátu, jenž má rozhodovat o podaném odvolání žalobkyně, spatřuje v předchozích negativních zkušenostech z rozhodovací činnosti uvedeného soudu. Žalobkyně v podaném odvolání a jeho doplňujícím podání kritizuje předchozí rozhodování soudců Vrchního soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze předložil tuto námitku podjatosti spolu s písemným vyjádřením výše jmenovaných soudců zařazených v senátu 3 Cmo a zastupujících senátů 12 Cmo a 8 Cmo. Soudci se (ve stručnosti shrnuto) shodně vyjádřili, že nemají žádný poměr k projednávané věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům, nemají zájem na výsledku sporu a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by mohly vést k jejich vyloučení z projednávání věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávání věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy (z hlediska vyloženého) o okolnost (okolnosti), která (které) zakládá (zakládají) důvod pochybovat o soudcově nepodjatosti.

V tomto případě je třeba konstatovat, že z obsahu spisu nevyplývají žádné právně významné skutečnosti, jež by nasvědčovaly tomu, že by uvedené soudkyně a soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobkyně v předmětném podání sice obšírně kritizuje rozhodování soudců předmětného soudu, leč žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudců, neuvádí.

Nebyly tedy shledány důvody, pro něž by z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1792/2009, byli vyloučeni výše jmenovaní soudci Vrchního soudu v Praze. Za tohoto stavu proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak vyplývá z výrokové znělky tohoto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. prosince 2013

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru