Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 34/2015Usnesení NS ze dne 25.02.2015

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.ND.34.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 34/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vlacha v exekuční věci oprávněného Statutárního města Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, identifikační číslo osoby 002 99 308, proti povinné E. R., pro 3.000,- Kč, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2828/2013, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, se sídlem exekutorského úřadu v Olomouci podal dne 26. listopadu 2013 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 19. listopadu 2013, žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 3.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Magistrátu města Olomouce ze dne 9. srpna 2004, č. j. OSP/2004/153/coupa.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 20. ledna 2014, č. j. 53 EXE 2828/2013-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po marném uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky.“ Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť „Z návrhu vyplývá, že povinná má bydliště v B. Z výpisu z CEO soud zjistil, že nyní povinná užívá příjmení O. R. a od 19. 12. 2008 má na území ČR ukončený pobyt.“

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle § 11 odst. 3 o. s. ř., s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, v jehož obvodu byla povinná – jak vyplývá z obsahu spisu – naposledy hlášena k trvalému pobytu na území České republiky a u něhož byla podána žádost i pověření a nařízení exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2015

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru