Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 30/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.30.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 30/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobkyně AB 4 B. V., identifikační číslo osoby 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemsko, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti žalovanému V. M., o 76 219,22 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 37/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 37/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, došlým Okresnímu soudu v Chebu dne 22. 11. 2013, se žalobkyně po žalobci domáhá zaplacení částky 76 219,22 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 27. 10. 2016, č. j. 15 C 37/2014-50, vyslovil svojí místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), postoupil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne, se závěrem, že podmínky místní příslušnosti se nepodařilo zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoby bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však známo, kde měl žalovaný, který je občanem České republiky, v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale), ani kde se fakticky zdržoval. Je stále hlášen k trvalému pobytu v obvodu Okresního soudu v Chebu, kde se nicméně nezdržuje. Jinou adresu pobytu žalovaného se přes šetření Okresního soudu v Chebu nepodařilo zjistit.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., určil, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Chebu, v jehož obvodu je žalovaný stále hlášen k trvalému pobytu.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru