Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 290/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.ND.290.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 290/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobkyně Intrum Justitia, s r. o., identifikační číslo osoby 250 83 236, se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 4, ulice 7. května 1109/263, proti žalovanému J. H., o zaplacení 42 453 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 264/2016, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 264/2016 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.

Odůvodnění:

V řízení zahájeném před Okresním soudem ve Znojmě se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení shora uvedené částky. Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 19. 1. 2016, č. j. EPR 8886/2016 – 6, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Děčíně. Okresní soud v Děčíně s postoupením nesouhlasil a usnesením ze dne 25. 10. 2016, č. j. 8 Nc 6602/2016 – 17, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem tak, že nesouhlas Okresního soudu v Děčíně s postoupením věci je důvodný.

Okresní soud ve Znojmě následně usnesením ze dne 10. 7. 2017, č. j. 4 C 264/2016 – 47, vyslovil místní nepříslušnost a dle § 11 odst. 3 o. s. ř. věc předložil k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu soudu, neboť věc patří do pravomoci soudů České republiky, avšak bydliště žalovaného se nedaří zjistit, tedy podmínky místní příslušnosti chybí či je nelze zjistit.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Podmínky § 11 odst. 3 o. s. ř. byly splněny, jelikož bydliště žalovaného se v České republice nepodařilo zjistit. Nejvyšší soud byl při svém rozhodnutí veden skutečností, že smluvní vztah, ze kterého vznikl tento spor, uzavřel právní předchůdce žalobce (pohledávka byla žalobci postoupena) s vědomím, že bydliště žalovaného, resp. jeho doručovací adresa, je v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, tudíž i případný spor bude veden před jmenovaným soudem. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru