Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 228/2015Usnesení NS ze dne 16.09.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.ND.228.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

čl. 71 odst. 1 Nařízení (ES) č. 44/01

čl. 31 odst. 1 předpisu č. 11/1975 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 228/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně ČSAD Uherské Hradiště a. s., IČ 49445910, se sídlem v Uherském Hradišti, Tř. Maršála Malinovského 874, zastoupené JUDr. Zdeňkou Křížovou, advokátkou se sídlem v Brně, Cejl 712/62b, proti žalované SAM-SPED, s. r. o., se sídlem v Považanech, Kríž nad Váhom 158, Slovenská republika, o zaplacení 240 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 27 C 196/2014, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 27 C 196/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Okresnímu soudu v Uherském Hradišti dne 8. září 2014 se žalobkyně domáhá na žalované zaplacení částky 240 EUR s příslušenstvím z titulu plnění z mezinárodní smlouvy o přepravě. Žalovaná objednávkou č. 3/2013 a 4/2013, obě ze dne 5. června 2013, objednala u žalobkyně jako dopravce dvojí přepravu nákladu z Hulína do Nového Mesta nad Váhom. Přeprava byla v obou případech řádně provedena, žalovaná však fakturu za provedené služby č. 1140130887 v celkové výši 240 EUR, splatnou dne 2. srpna 2013, neuhradila. Žalobkyně dále ve své žalobě navrhla, aby vzhledem k absenci podmínek pro určení místní příslušnosti došlo k postupu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu.

Okresní soud v Uherském Hradišti vyslovil usnesením ze dne 25. března 2015, č. j. 27 C 196/2012-26, svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude po právní moci uvedeného usnesení postoupena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (výrok II.). Pravomoc českých soudů k rozhodnutí této věci dovodil z čl. 31 odst. 1 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), (vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb.), za použití čl. 71 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I). Podmínky místní příslušnosti však chybějí.

Nejvyšší soud postupoval podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti. V obvodu tohoto soudu se nachází místo, kde byla zásilka podle žalobkyní předložené smlouvy o přepravě nákladu převzata k přepravě a k tomuto soudu byla navíc žaloba podána. Určení daného soudu k projednání a rozhodnutí této věci tak nejlépe odpovídá zájmu na hospodárnosti řízení a řádném výkonu spravedlnosti.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru