Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 168/2019Usnesení NS ze dne 29.05.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.ND.168.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 168/2019-51

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci žalobkyně Bohemia Faktoring, a. s., IČO 27242617, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalovanému J. P., nar. XY, t. č. neznámého pobytu, zastoupeného opatrovníkem Mgr. Vítem Brožkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Na Kovárně 472/8, o zaplacení 4 726 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 67 C 311/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 67 C 311/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Při vědomí, že Nejvyšší soud nemůže přezkoumávat podmínky § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve vztahu k pravomoci soudů České republiky, ani absenci podmínek místní příslušnosti nebo nemožnosti je určit (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje též k zásadě hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.), že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 67 C 311/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9, neboť u tohoto soudu již byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a zahájeno řízení, a nejsou zde jiné relevantní skutečnosti, jež by odůvodňovaly určení jiného soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 5. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru