Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 159/2004Usnesení NS ze dne 16.09.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.ND.159.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 159/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Stavebního bytového družstva S., zastoupeného advokátem, proti žalované J. B.,

o 11.087,-Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 39 C 52/2000, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 39 C 52/2000,

se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalovaná navrhuje přikázání věci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně, neboť k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nemá důvěru a byla jeho rozhodnutími několikrát vážně poškozena, protože postupoval nesprávně. Poukazuje na to, že usnesením Nejvyššího soudu sp.zn. 149/99 bylo v jiné věci jejímu návrhu na přikázání věci jinému soudu vyhověno.

Žalobce s návrhem nesouhlasí, neboť žádné vážné důvody pro delegaci věci jinému soudu neexistují a důvody žalované pro nedůvěru Obvodnímu soudu pro Prahu 4 jsou navíc nepravdivé.

Podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Z důvodu vhodnosti lze věc přikázat k projednání a rozhodnutí jinému soudu zejména tehdy, nasvědčují-li okolnosti případu, a to ať již na straně účastníků nebo vyplývající z okolností věci (předmětu řízení apod.), že jiný soud věc projedná

a rozhodne rychleji a hospodárněji.

Důvody vedoucí k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik závažné, aby odůvodňovaly výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Z obsahu spisu nevyplývá (žalovaná ostatně ani netvrdí), že by zde byly dány okolnosti, pro něž by byl dán závěr o tom, že u Městského soudu v Brně by byla věc rychleji a hospodárněji projednána, popř. že by byly dány takové mimořádné poměry účastníků řízení, které by takový závěr opodstatňovaly. Takovým důvodem nemůže být ani to, že řízení u soudu probíhá způsobem, který nedopovídá představám účastníka řízení. Na tomto závěru nemůže ničeho měnit ani fakt, že v jiné věci (ve věci úpravy způsobilosti k právním úkonům žalované) Nejvyšší soud v Brně usnesením ze dne

12. května 1999, sp.zn. 5 Nd 149/99, rozhodl tak, že věc přikázal k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně, a to již proto, že – jak spolehlivě plyne z odůvodnění usnesení – šlo o návrh, jemuž nikdo neodporoval, takže nebylo ani třeba usnesení odůvodnit.

Nejvyšší soud vzhledem k důvodu uvedenému v žádosti žalované o přikázání věci jinému soudu než soudu příslušnému, neshledal, že by se jednalo o takové okolnosti na straně účastníka, které by dostatečně odůvodňovaly prokázání věci jinému soudu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. Nejvyšší soud proto návrhu žalované

na přikázání věci jinému soudu nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne16. září 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru