Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 152/2004Usnesení NS ze dne 07.09.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.ND.152.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 152/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci oprávněného D. p. m. Č. B., a.s., proti povinnému M. D., o provedení exekuce, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn. 17 Nc 3268/2004, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, dosud vedenou u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn. 17 Nc 3268/2004, projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Odůvodnění:

Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 10. července 2004, č.j. 17 Nc 3268/2004-5, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po „uplynutí odvolací lhůty oprávněné“ bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že jde o věc, která patří do pravomoci soudů ČR, neboť nebylo zjištěno, že by povinný nebyl občanem ČR, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný se na udaných adresách nezdržuje a jeho pobyt není znám.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů, neboť povinný je občanem České republiky a je zřejmé, že není možné zjistit obecný soud povinného v době zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že okresní soud nemohl dospět k závěru, že by povinný v době zahájení řízení vůbec neměl obecný soud, nebylo možné bez dalšího postupovat při určení místní příslušnosti podle ust. § 86 o.s.ř.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, který dne

19. prosince 2003, pod č.j. 11 C 132/2003-15, vydal rozsudek, jehož exekuce se oprávněný domáhá a v jehož obvodu bylo vedeno poslední bydliště povinného v záhlaví označené.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 7. září 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru