Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 125/2015Usnesení NS ze dne 23.04.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.ND.125.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 125/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka, ve věci nezletilých A. A., a L. A., obou státních občanů České republiky, obou dětí matky D. A., a otce M. A., o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu manželství i pro dobu po rozvodu manželství rodičů, o návrhu na určení, který soud věc projedná a rozhodne podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 0 Nc 38/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Prostějově.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Přerově byl dne 24. 1. 2014 doručen návrh matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu a pro dobu po rozvodu manželství rodičů. Okresní soud v Přerově zjistil, že v řízení je dán mezinárodní prvek, že české soudy mají pravomoc věc řešit, avšak podmínky místní příslušnosti chybějí. Usnesením ze dne 18. 7. 2014, č. j. 0 Nc 38/2014 – 28, vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o. s. ř.“) rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud má věc projednat a rozhodnout.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 2 písm. t) a § 466 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, (dále jen „z. ř. s.“) tento zákon upravuje rovněž řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu.

Podle ustanovení § 4 odst. 2 z. ř. s. obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný, je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště.

Podle ustanovení § 467 odst. 1 z. ř. s. pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého dítěte.

Z obsahu spisu vyplývá, že matka nezletilých dětí, česká občanka, má trvalé bydliště v P., okres P., žije však v P. Obě nezletilé děti žijí od roku 2010 se souhlasem matky spolu s otcem v A.

Z výše uvedeného vyplývá, že nezletilé děti nemají obecný soud v České republice.

Nejvyšší soud proto přistoupil k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Matka nezletilých dětí má bydliště v P. a spis týkající se řízení o rozvodu manželství rodičů nezletilých byl Okresním soudem v Přerově postoupen Okresnímu soudu v Prostějově. Vzhledem k tomu Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Prostějově.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru