Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 115/2020Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaPodjatost
Podmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.115.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15a odst. 2 o. s. ř.

§ 16 o. s. ř.

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 115/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobkyně VICTORIA, a. s., identifikační číslo osoby 61860867, se sídlem v Praze 6, Na Dionýsce 1754/6, zastoupené JUDr. Josefem Haščákem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 868/22, proti žalovanému J. Š., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení 4 800 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm 194/2010, o námitce podjatosti, takto:

Řízení o návrhu žalovaného ze dne 3. 3. 2020 na vyloučení soudců Nejvyššího soudu JUDr. Filipa Cilečka, JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2028/2016 se zastavuje.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2028/2016, Nejvyšší soud k dovolání žalobkyně zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2015, č. j. 6 Cmo 256/2015-525, jakož i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, č. j. 4 Cm 194/2010-422, a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

V podání ze dne 1. 2. 2018 uplatnil žalovaný námitku podjatosti proti soudcům Nejvyššího soudu JUDr. Filipu Cilečkovi, JUDr. Petru Gemmelovi a JUDr. Petru Šukovi, kteří jako členové senátu 29 Cdo uvedené rozhodnutí vydali. O této námitce bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2018, sp. zn. 30 Nd 38/2018, tak, že se námitka podjatosti uvedených soudců odmítá, neboť byla uplatněna poté, co dovolací řízení vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2028/2016 skončilo.

V podání ze dne 3. 3. 2020 vznesl žalovaný opětovně námitku podjatosti soudců Nejvyššího soudu JUDr. Filipa Cilečka, JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka, kteří jako členové senátu 29 Cdo o dovolání žalobkyně rozhodovali.

Vzhledem k tomu, že o námitce podjatosti žalovaného vůči týmž soudcům a v témže dovolacím řízení bylo již dříve pravomocně rozhodnuto, a to odmítnutím pro opožděnost, neboť řízení bylo skončeno, na čemž se uplynutím další doby nemohlo ničeho změnit, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že opětovná námitka podjatosti nemůže být znovu projednána pro překážku věci pravomocně rozhodnuté (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 4 Nd 231/2011, které je veřejnosti dostupné – stejně jako dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu – na http://www.nsoud.cz, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 938/07, jež je veřejnosti dostupné na https://nalus.usoud.cz). Nejvyšší soud proto řízení o návrhu žalovaného ze dne 3. 3. 2020 na vyloučení soudců Nejvyššího soudu JUDr. Filipa Cilečka, JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 29 Cdo 2028/2016 zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru