Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 904/2011Usnesení NS ze dne 08.02.2012

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:30.CDO.904.2011.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 904/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupeného JUDr. Ladislavem Polákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 1, proti žalovanému D. Z., zastoupenému JUDr. Miloslavem Noskem, advokátem se sídlem v Semilech, Nádražní 25, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o určení vlastnického práva a o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 148/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 16. června 2010, č.j. 30 Co 538/2009-111, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. září 2011, č. j. 30 Cdo 904/2011-143, se v záhlaví doplňuje tak, že žalobce je zastoupen JUDr. Ladislavem Polákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 1.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. září 2011, č. j. 30 Cdo 904/2011-143, bylo dovolání žalobce odmítnuto. V záhlaví usnesení však nebylo uvedeno, že žalobce je zastoupen JUDr. Ladislavem Polákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 1.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Protože jde o chybu v psaní, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2012

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru