Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 834/2001Usnesení NS ze dne 24.05.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.834.2001.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 834/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky A. S., zast. advokátem, proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 C 376/96, o dovolání navrhovatelky proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. září 1998, č.j. 2 Cao 104/98-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem v záhlaví uvedeným k odvolání navrhovatelky rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. ledna 1998, č.j. 38 Ca 376/96-59, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 26. září 1996, č. 495 220 008, kterým byl navrhovatelce přiznán částečný invalidní důchod, změnil tak, že označené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, které nemělo předepsané náležitosti. Výzvě soudu prvního stupně, směřující k jejich odstranění, navrhovatelka nevyhověla a v přípisech ze dne 29.2.2001 a 26.3.2001 opakovaně sdělila, že jí byl v mezidobí přiznán plný invalidní důchod, takže další řízení v této věci považuje za bezpředmětné.

Za daných okolností nutno podání navrhovatelky, jímž jednoznačně a zřetelně vyjádřila vůli, aby z uvedeného důvodu v řízení nebylo dále pokračováno, pokládat za zpětvzetí dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.).

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4, věta druhá, o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno; účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2001

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru