Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 77/2020Usnesení NS ze dne 11.02.2020

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.77.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 77/2020-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1 414 000 Kč s příslušenstvím, vedené v původním řízení u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 168/2018, nyní u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 49/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2019, č. j. 11 Co 3/2019-12, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 1. 10. 2018 podanou k soudu prvního stupně dne 3. 10. 2018 domáhá na žalované náhrady škody, zadostiučinění, náhrady za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení částky 1 414 000 Kč. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 6. 11. 2018, č. j. 23 C 168/2018-5, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 8 svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soud pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II.). Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. 7. 2019, č. j. 43 C 49/2019-18, byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení předložením soudu procesní plné moci prokazující, že je žalobce v dovolacím řízení zastoupen advokátem. Žalobce ve stanovené lhůtě k odstranění nedostatku povinného zastoupení podal návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dne 23. 8. 2019 bylo vydáno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, č. j. 43 C 49/2019-24, kterým byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut. Proti tomuto podal žalobce odvolání s tím, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2019, č. j. 16 Co 310/2019-32, bylo usnesení soudu I. stupně, č. j. 43 C 49/2019-24, potvrzeno (právní moc dne 29. 10. 2019). Žalobce nedostatek podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ve lhůtě stanovené dle § 241b odst. 3 o. s. ř. věta první, neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 2. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru