Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 745/2013Usnesení NS ze dne 27.03.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.745.2013.1
Dotčené předpisy

§ 138 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009

§ 239 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 745/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci S. H., zastoupena Městskou částí Praha 6, sídlem Praha 6, Čs. Armády 23 jako kolizním opatrovníkem, dcery matky PhDr. J. F. a otce MUDr. J. H., ve věci péče o nezletilou, o nepřiznání soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 39 Nc 54/2005, o dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2012, č.j. 55 Co 358/2012 – 1024, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 29. května 2012, č.j. 39 Nc 54/2005 – (neuvedeno), nepřiznal matce osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. a zamítl návrh matky (dále jen „navrhovatelka“), aby jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. a § 30 odst. 1 o.s.ř.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. srpna 2012, č.j. 55 Co 358/2012 – 1024, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým nebylo navrhovatelce přiznáno osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti uvedenému rozhodnutí podala navrhovatelka dne 3. 10. 2009 obsáhlé dovolání, kdy žádala o ustanovení advokáta ex offo. anovení zástupce pro řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a konstatoval, že podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pouze pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jednotlivé případy přípustnosti dovolání jsou vymezeny v ustanoveních § 237 až § 239 o.s.ř.

V souzené věci dovolání směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž nebylo vyhověno žádosti o osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce z řad advokátů. Ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. však přípustnost dovolání proti takovým rozhodnutím neupravují.

Protože v této věci není dána přípustnost dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) s přihlédnutím k § 241b odst. 2 o.s.ř. dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c) téhož zákona). Dovolací soud tak rozhodoval, aniž by nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. března 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.,v. r. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru