Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 66/2004Usnesení NS ze dne 27.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.CDO.66.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 66/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně MUDr. A. M., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. H., zastoupenému advokátem, o určení neplatnosti závěti, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 7 C 492/96,

o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. září 2003, č. j. 18 Co 40/2002-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 8. 10. 2001, č. j. 7 C 492/96-64, Okresní soud v Břeclavi rozhodl, že „závěť zůstavitele F. K., označena datem prosinec 3R 91, ve které je jako dědic ustanoven P. H.“ je neplatná a že neplatná je také „závěť zůstavitele F. K., datovaná prosinec 3R 91, ve které je jako dědic ustanovena rodina H.“ (výrok I.); současně uložil žalovanému zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 8.525,- Kč k rukám jejího zástupce (výrok II.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 12. 9. 2003, č. j. 18 Co 40/2002-85, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že návrh na určení, že „závěť zůstavitele F. K., označena datem prosinec 3 r 91, ve které je jako dědic ustanoven P. H., je neplatná“ zamítl a rozhodl, že „závěť zůstavitele F. K., datovaná prosinec 3. r. 91., ve které je jako dědic ustanovena rodina H. (která je zapsána v seznamu závětí u Okresního soudu v Břeclavi pod Z 54/98)“ je neplatná; ve výroku II. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“ (výrok I.); současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 17. 12. 2003 (datovaným dne

16. 12. 2003) vzala žalobkyně své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném

od 1. 1. 2001 (dále též jen „o. s. ř.“) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona

č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru