Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 657/2017Usnesení NS ze dne 21.02.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.657.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 657/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce E. Š., proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu průmyslu a obchodu, se sídlem v Praze 1, Na Františku 1039/32, 2) České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, 3) Hlavnímu městu Praha, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2/2, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C 39/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2015, č. j. 19 Co 331/2015-185, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud jako soud odvolací v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen soud „prvního stupně“) ze dne 21. 8. 2015, č. j. 25 C 39/2013-175, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a žalobci nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Současně s podáním dovolání žalobce navrhl, aby pro dovolací řízení byl osvobozen od soudních poplatků a byl mu ustanoven zástupce z řad advokátů.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 12. 2016, č. j. 25 C 39/2013-193, návrh žalobce zamítl. Na to soud prvního stupně usnesením ze dne 6. 1. 2017, č. j. 25 C 39/2013-194, žalobce vyzval, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě patnácti dnů. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 21. února 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru