Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 650/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaLhůty
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.650.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 1600/17 ze dne 11.07.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 650/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci umístěného J. F., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Ing. Janem Součkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Husova tř. 1847/1, za účasti Nemocnice České Budějovice, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, B. Němcové 585/57, identifikační číslo osoby 260 68 877, a Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, o vyslovení přípustnosti převzetí a o dalším držení umístěného ve zdravotním ústavu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 L 1057/2014, o dovolání posuzovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. října 2015, č. j. 8 Co 1742/2015-70, takto:

I. Dovolání umístěného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Českých Budějovicích (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 15. června 2015, č. j. 33 L 1057/2014-35, vyslovil, že k převzetí umístěného do zdravotního ústavu došlo ze zákonných důvodů (výrok I.), a že zákonné důvody převzetí trvaly do 12. prosince 2014 (výrok II.). Dále řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení umístěného ve zdravotním ústavu soud prvního stupně zastavil (výrok III.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok IV.).

K odvolání umístěného Krajský soud v Českých Budějovicích (dále již „odvolací soud“) v záhlaví označeným usnesením usnesení soudu prvního stupně potvrdil a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Umístěný (dále též „dovolatel“) podal nejprve sám včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, ve kterém požádal o ustanovení právního zástupce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. února 2016, č. j. 33 L 1057/2014-89, poučil umístěného, že ve věci není splněna podmínka stanovená v § 241 odst. 4 o. s. ř., tj. že dovolání není sepsáno advokátem nebo notářem, ačkoli byl umístěnému ustanoven procesní opatrovník – advokát – již na základě usnesení soudu prvního stupně ze dne 8. prosince 2014, č. j. 33 L 1057/2014-4 (ustanoveným procesním opatrovníkem byl Mgr. Tomáš Dvořák, advokát se sídlem v Českých Budějovicích, Holečkova 2649/7). Předmětná výzva k doplnění dovolání obsahovala i poučení, že nedostatek podmínky stanovené v § 241 odst. 4 o. s. ř. má být odstraněn tak, že dovolání sepíše ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení procesní opatrovník Mgr. Tomáš Dvořák. Předmětné usnesení soudu prvního stupně obsahující předmětné poučení a výzvu k doplnění dovolání se stanovenou lhůtu, v níž má být dovolání posuzovaného doplněno, bylo procesnímu opatrovníkovi posuzovaného doručeno dne 8. února 2016.

Z obsahu procesního spisu dále vyplývá, že procesní opatrovník dovolání posuzovaného doplnil až podáním ze dne 11. dubna 2016.

Podle § 57 odst. 2 o. s. ř. platí, že „lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty… Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den…“ Z výše uvedeného je zřejmé, že dvouměsíční lhůta, v níž mělo být dovolání umístěného doplněno, začala běžet dne 8. února 2016, tj. dnem, kdy bylo předmětné usnesení doručeno procesnímu opatrovníkovi umístěného, přičemž k jejímu uplynutí došlo (marným uplynutím) dne 8. dubna 2016 (tj. v pátek, v pracovní den). Doplnění dovolání učiněné procesním opatrovníkem umístěného bylo podáno až dne 11. dubna 2016, tj. po uplynutí lhůty k doplnění dovolání.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) proto dovolání umístěného – protože tak v rozporu s § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně – podle § 243c odst. 3 věty první (ve spojení s § 243f odst. 2, § 218a) o. s. ř. odmítl jako opožděné.

Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší soud dodává, že je mu ze spisu známo, že usnesením odvolacího soudu ze dne 31. srpna 2016, č. j. 22 Co 1400/2016-119, bylo jmenování Mgr. Tomáše Dvořáka (procesního opatrovníka umístěného) pro řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a o dalším držení umístěného ve zdravotním ústavu zrušeno, že následně byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. listopadu 2016 umístěnému ustanovena zástupkyně JUDr. Alena Vobořilová, advokátka se sídlem v Českých Budějovicích, U Trojice 2122/7, že usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 33 L 1057/2014-165, bylo ustanovení JUDr. Aleny Vobořilové zástupkyní umístěného zrušeno, a že umístěnému byl ustanoven Mgr. Ing. Jan Souček, advokát se sídlem v Českých Budějovicích, Husova tř. 1847/5, který podáním ze dne 10. ledna 2017 doplnil dovolání umístěného. Jelikož však lhůta k doplnění dovolání uplynula již dnem 8. dubna 2016 (viz výše), nemohl dovolací soud k následně a opožděně doplněnému dovolání ze dne 10. ledna 2017 již přihlížet.

Z vyložených důvodů proto Nejvyšší soud dovolání ve smyslu § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru