Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 6029/2016Usnesení NS ze dne 24.05.2017

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.6029.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 6029/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Ostrava, proti žalovanému Magistrátu města Opavy, se sídlem v Opavě, Horní náměstí 382/69, o zaplacení částky 630 000 Kč a 8 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 135/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 9. 2016, č. j. 71 Co 333/2016-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací potvrdil usnesení ze dne 29. 7. 2016, č. j. 17 C 135/2016-36, jimž Okresní soudu v Opavě jako soud prvního stupně zamítl žádost žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků.

Usnesení odvolacího soudu napadl nezastoupený žalobce podáním, které soud prvního stupně posoudil jako dovolání. Na to soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 11. 2016, č. j. 17 C 135/2016-52, žalobce vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě do 19. 12. 2016. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 24. května 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru