Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5988/2017Usnesení NS ze dne 16.01.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.5988.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5988/2017-281

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobců a) A. T., narozené dne XY, bytem v XY, b) S. P., narozeného dne XY, bytem v XY, c) K. K., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupených JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Újezd 409/19, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 257/2014, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2017, č. j. 16 Co 176/2017-224, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 14. 11. 2016, č. j. 12 C 257/2014-172, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni a) částku 36 786 Kč s příslušenstvím (výrok I), zamítl žalobu v části, jíž se žalobkyně a) domáhala zaplacení částky 214 232 Kč s příslušenstvím (výrok II), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci b) částku 39 619 Kč s příslušenstvím (výrok III), zamítl žalobu v části, jíž se žalobce b) domáhal zaplacení částky 211 399 Kč s příslušenstvím (výrok IV), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci c) částku 39 336 Kč s příslušenstvím (výrok V), zamítl žalobu v části, jíž se žalobce c) domáhal zaplacení částky 211 682 Kč s příslušenstvím (výrok VI), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok VII).

Městský soud v Praze jako soud odvolací v záhlaví uvedeným rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I tak, že zamítl žalobu žalobkyně a) o zaplacení částky 24 975 Kč s příslušenstvím, jinak jej v dalším rozsahu výroku I a též ve výroku II potvrdil (výrok I odvolacího soudu), ve výroku III jej změnil tak, že zamítl žalobu žalobce b) o zaplacení částky 26 683 Kč s příslušenstvím, jinak jej v dalším rozsahu výroku III a též ve výroku IV potvrdil (výrok II odvolacího soudu), a ve výroku V jej změnil tak, že zamítl žalobu žalobce c) o zaplacení částky 26 683 Kč s příslušenstvím, jinak jej v dalším rozsahu výroku V a též ve výroku VI potvrdil (výrok III odvolacího soudu), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok IV rozsudku odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které však podáním ze dne 18. 12. 2018 vzali zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 1. 2019

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru