Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5980/2017Usnesení NS ze dne 04.01.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.5980.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5980/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, újmy a omluvu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 125/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2017, č. j. 11 Co 31/2017-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 20. 12. 2016, č. j. 31 C 125/2016-4, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok I), byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II) a byl odmítnut jeho návrh na vydání předběžného opatření (výrok III).

Odvolací soud v odůvodnění napadeného usnesení ve shodě se soudem prvního stupně dovodil, že majetkové poměry žalobce neumožňují jeho osvobození od soudních poplatků a tudíž ani ustanovení zástupce žalobci. Jednání žalobce navíc bylo posouzeno jako obstrukční a sudičské.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 2. 2017, č. j. 31 C 125/2016-15, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 25. 5. 2017, č. j. 11 Co 191/2017-22, byl pravomocně zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení; dovolací řízení proti usnesení odvolacího soudu bylo pravomocně zastaveno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2017, č. j. 30 Cdo 4375/2017-29.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Žalobce není zastoupen advokátem nebo notářem, zároveň není fyzickou osobou, která má právnické vzdělání, a jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce zastavil.

Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že žalobce nebyl po shora zmiňovaném rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení ze dne 1. 11. 2017, č. j. 30 Cdo 4375/2017-29, opětovně vyzýván k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení spočívajícího v absenci povinného zastoupení v tomto dovolacím řízení, neboť tato výzva obsahující řádné doručení již byla žalobci učiněna po pravomocném zamítnutí jeho žádosti o ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 6. 2017, č. j. 31 C 125/2016-24. Dovolateli je tudíž známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem a že následkem nesplnění podmínky povinného zastoupení je zastavení dovolacího řízení. V takové situaci se jeví setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým (srovnej například usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5291/2016).

Jelikož nejsou dány podmínky pro věcný přezkum dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu, není namístě ani rozhodovat o návrhu žalobce na odklad právní moci a vykonatelnosti.

O nákladech řízení včetně tohoto řízení dovolacího rozhodne soud prvního stupně v rozhodnutí, jímž se bude řízení u něho končit (§ 151 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 4. ledna 2018

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru