Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5877/2017Usnesení NS ze dne 08.02.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.5877.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2990/18
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5877/2017-126

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce P. B., proti žalované K. R., o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu a 200.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 9/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2017, č. j. 54 Co 407/2017-120, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v pracovní činnosti žalované.

Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 6. listopadu 2017, č. j. 54 Co 407/2017-120, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 20. září 2017, č. j. 24 C 9/2016-114, kterým bylo zastaveno řízení o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, a to pro překážku bránící jejímu opětovnému projednání, neboť o téže žádosti žalobce již bylo jednou pravomocně rozhodnuto.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání a opět požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. října 2017.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o.s.ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 1 o.s.ř. dovolání žalobce odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. února 2018

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru