Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5877/2016Usnesení NS ze dne 27.07.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Zastavení řízení
Zastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5877.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 a 2 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5877/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně I. Š., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 200 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 176/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2015, č. j. 22 Co 59/2015-91, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 11. 2014, č. j. 17 C 176/2014-78, návrh žalobkyně na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl (výrok I a II). Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 8. 4. 2015, č. j. 22 Co 59/2015-91, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobkyně proti výše uvedenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 22 Co 59/2015-91) podala dovolání ze dne 15. 6. 2015 (č. l. 95), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyla žalobkyně zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání. V dovolání současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně o žádosti žalobkyně rozhodl usnesením ze dne 23. 10. 2015, č. j. 17 C 176/2014-120, tak, že žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I) a zamítl její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok II). Odvolací soud usnesením ze dne 1. 4. 2016, č. j. 22 Co 14/2016-133, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto usnesení odvolacího soudu (č. j. 22 Co 14/2016-133) podala žalobkyně dovolání ze dne 17. 6. 2016 (č. l. 150), při jehož podání nebyla zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání. V dovolání opět požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 27. 4. 2016, č. j. 17 C 176/2014-135, které bylo žalobkyni doručeno dne 29. 4. 2016, soud prvního stupně vyzval žalobkyni, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 8. 4. 2015, č. j. 22 Co 59/2015-91, a současně ji poučil, že nebude-li do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobkyně na výše uvedenou výzvu reagovala podáním ze dne 12. 5. 2016 (č. l. 136), ve kterém požádala o prodloužení stanovené lhůty.

K žalobkyní podanému dovolání (proti usnesení odvolacího soudu č. j. 22 Co 14/2016-133) Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil usnesením ze dne 27. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5878/2016).

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byla žalobkyně právně zastoupena. Žalobkyně neprokázala ani netvrdila, že je zastoupena advokátem nebo že má sama právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, ačkoliv z výzvy soudu prvního stupně (srov. usnesení ze dne 27. 4. 2016, č. j. 17 C 176/2014-135) si musela být vědoma toho, že při podání dovolání musí být zastoupena advokátem (srov. § 241 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. červenec 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru