Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 574/2021Usnesení NS ze dne 23.03.2021

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Odpovědnost státu za škodu [ Odpovědnost státu za újmu ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.574.2021.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 218c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 574/2021-285

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce V. W., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 253 384 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 59/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2018, č. j. 72 Co 295/2018-160, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé a dále rozhodl o nákladech řízení před soudy prvního i druhého stupně.

Žalobce proti uvedenému rozsudku podal dne 19. 3. 2019 dovolání, které podáním ze dne 25. 1. 2021 (doručeným soudu prvního stupně dne 28. 1. 2021, který následně předložil spis soudu dovolacímu) vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II odst. 2 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. (ve spojení s § 218c o. s. ř.), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

O vrácení soudního poplatku za dovolání rozhodne, v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud prvního stupně (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1352/2020 či ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 32 Cdo 1602/2018).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 3. 2021

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru