Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5592/2016Usnesení NS ze dne 08.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5592.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5592/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1,050.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 453/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2016, č. j. 25 Co 172/2016-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 24. února 2016, č. j. 42 C 453/2014-24, odmítl žalobu žalobce ze dne 18. prosince 2014 podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 2. května 2016, č.j. 25 Co 172/2016-29, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu vlastnoručně sepsané dovolání a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. července 2016, č. j. 42 C 453/2014-36, návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. srpna 2016, č. j. 25 Co 324/2016-40, odvolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně pro opožděnost odmítl.

Usnesením ze dne 13. října 2016, č.j. 42 C 453/2014-42, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve lhůtě 10 dnů, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2016, č. j. 25 Co 172/2016-29, v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce však uvedenou podmínku dovolacího řízení do současné doby nesplnil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně, dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru