Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 555/2020Usnesení NS ze dne 09.09.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu [ Odpovědnost státu za újmu ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.555.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 555/2020-99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 92/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2017, č. j. 17 Co 446/2017-75, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou domáhal na žalované náhrady nemajetkové újmy v celkové výši 3 375 000 a náhrady škody 500 000 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále též jako „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 20. 10. 2017, č. j. 42 C 92/2015-71, rozhodl, že řízení o návrhu žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů se zastavuje.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 21. 11. 2017, č. j. 17 Co 446/2017-75, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, ve kterém zároveň požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, osvobození od soudních poplatků a vznesl požadavek na odkladný účinek dle § 243 o. s. ř.

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, podané dovolání jako nepřípustné odmítl, neboť podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce. Za takové je nutno považovat i usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení o návrhu žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1573/2018; rozhodnutí dovolacího soudu jsou dostupná na www.nsoud.cz).

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. lze uvažovat teprve tehdy, jsou-li splněny podmínky dovolacího řízení, včetně obligatorního zastoupení advokátem (§ 241 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Na soudu prvního stupně nyní je, aby podle § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o poplatkové povinnosti žalobce za dovolací řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 9. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru