Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5326/2014Usnesení NS ze dne 11.02.2015

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.5326.2014.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5326/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 25083236, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 4, 7. května 1109/26, proti povinné R. P., pro 4.800,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 72 EXE 930/2014, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2014, č. j. 72 Co 359/2014-162, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 30. 6. 2014, č. j. 72 EXE 930/2014-76, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 pro opožděnost odmítl odvolání povinné proti svému usnesení ze dne 6. 5. 2014, č. j. 72 EXE 930/2014-41.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Za této situace bylo již nadbytečné zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky podle § 241 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru