Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5276/2017Usnesení NS ze dne 14.11.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5276.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5276/2017-432

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. S., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 324 660 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 107/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2017, č. j. 21 Co 304/2017 - 417, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2017, č. j. 21 Co 198/2015 - 358, přičemž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 6. 6. 2017, č. j. 10 C 107/2013 – 387, neboť majetkové poměry žalobce neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 30 o. s. ř. K odvolání žalobce rozhodl napadeným usnesením odvolacího soud tak, že usnesením soudu prvního stupně zrušil a řízení o ustanovení zástupce žalobci k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení zastavil. Odvolací soud takto rozhodl z důvodu překážky věci rozhodnuté, neboť žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů podal žalobce opakovaně a netvrdil žádnou změnu poměrů vůči své původní žádosti, o které bylo dříve zamítavě rozhodnuto (naposledy usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2016, č. j. 21 Co 143/2016-320, přičemž odvolání proti němu bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2016, č. j. 30 Cdo 3306/2016-334). Zde se odvolací soud odvolal např. na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013.

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015, se podává, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Podle § 30 o. s. ř. platí, že účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. (odst. 1) Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů. (odst. 2). Dle § 138 pak může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí (odst. 1).

Ustanovení zástupce z řad advokátů je výjimečným institutem, kdy stát (ve spojení s osvobozením od soudních poplatků) garantuje subjektům v těžké materiální situaci přístup k soudu a možnost hájit a bránit svá práva, přičemž tento výkon petičního práva nesmí být svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. V dané věci po zvážení poměrů žalobce došel Nejvyšší soud k závěru, že se poměry žalobce nevykazují předpoklady shora uvedené výjimečnosti, neboť své zájmy doposud hájil sám či ve spolupráci s advokátem (advokáty), jehož byl schopen hradit, byť s pomocí splátkového kalendáře.

Jelikož žalobce nesplnil podmínky § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 11. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru