Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5229/2017Usnesení NS ze dne 08.11.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5229.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5229/2017-88

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 6 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 297/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2017, č. j. 28 Co 296/2017 - 79, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2016, č. j. 28 Co 491/2016 - 64, aniž by byl zastoupen advokátem v smyslu § 241 o. s. ř. K výzvě soudu prvního stupně k odstranění této vady požádal dovolatel o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 6. 2017, č. j. 22 C 297/2014 – 74, ve spojení s v záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Praze, proti kterému bylo podáno projednávané dovolání opět bez obligatorního zastoupení, přičemž tato vada nebyla i přes opakovanou výzvu soudu prvního stupně (č. l. 83) odstraněna.

Nejvyšší soud přezkoumal podání žalobce ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015, a po zvážení poměrů žalobce došel k závěru, že se v daném případě jedná o zjevně bezpúspěšné uplatňování práva, neboť z obsahu spisu, z tvrzení žalobce či ze skutečností soudu známých z úřední činnosti je zřejmé, že žalobce nemůže mít ve věci úspěch. Z toho důvodu žalobci zástupce pro dovolací řízení neustanovil.

Pokud žalobce „vznesl požadavek dle § 243 o. s. ř. na odkladný účinek“, nebylo nutno o této žádosti rozhodovat samostatným rozhodnutím s ohledem na její bezpředmětnost, neboť (zejména) podle dovoláním napadeného rozhodnutí není možno nařídit výkon rozhodnutí (k tomu blíže usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016).

Jelikož žalobce nesplnil podmínky § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 11. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru