Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 517/2017Usnesení NS ze dne 15.06.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.517.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 517/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 500.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 254/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2014, č. j. 17 Co 255/2014-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 27. března 2014, č. j. 23 C 254/2010-45, připustil změnu žaloby (výrok I.), zamítl žalobu, že žalovaná má žalobci zaplatit částku 500.000,- Kč (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 23. října 2014, č. j. 17 Co 255/2014-65, rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku ve věci samé a ve výroku o nákladech nákladů řízení potvrdil. Odvolání žalobce proti výroku I. odmítl. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále též „dovolatel“) sám dovolání a současně požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 4. února 2015, č. j. 23 C 254/2010-70, rozhodl, že žádost dovolatele o ustanovení zástupce pro podání dovolání se zamítá. K odvolání dovolatele pak odvolací soud usnesením ze dne 31. srpna 2015, č. j. 17 Co 291/2015-78, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. srpna 2016, č. j. 23 C 254/2010-86, které bylo dovolateli doručeno dne 29. srpna 2016, byl dovolatel vyzván, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž byl poučen, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě předložena, Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) řízení o dovolání zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru