Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 516/2013Usnesení NS ze dne 20.03.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.516.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 516/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 161/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2012, č. j. 62 Co 115/2012-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, který konstatoval porušení práva žalobce na projednání věci v přiměřené lhůtě v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 171/2002 a zamítl žalobu o zaplacení 250.000,- Kč.

Žalobce podal proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2012, č. j. 62 Co 115/2012-46, včasné dovolání, v němž požádal o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 4. 9. 2012, č. j. 22 C 161/2008-51, rozhodl o zamítnutí žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů z důvodu, že osvobození od soudních poplatků neodůvodňují poměry žalobce, a nadto uplatňuje žalobce své právo svévolně. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 12. 2012, č. j. 62 Co 543/2012-70, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Obvodní soud pro Prahu 2 poté usnesením ze dne 24. 1. 2013, č. j. 22 C 161/2008-75, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce v reakci na výzvu soudu pouze opětovně požádal o bezplatné ustanovení advokáta.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) - dále jen „o. s. ř.“.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. března 2013

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru