Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5105/2017Usnesení NS ze dne 14.11.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5105.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5105/2017-434

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze, Karmelitská 529/7, o vyplacení doživotní renty a zaplacení 40 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 14 pod sp. zn. 21 C 171/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, č. j. 13 Co 298/2016 - 424, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 15. 7. 2016, č. j. 21 C 171/2002-400, zamítavě rozhodl o žádosti žalobce a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů. K odvolání žalobce rozhodl odvolací soud v záhlaví uvedeným usnesením tak, že napadené rozhodnutí potvrdil, neboť žalobce je osobou vlastníci nemalý majetek a nesplňuje tak podmínky stanovené § 138 o. s. ř. ve spojení s § 30 o. s. ř.

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015, se podává, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. V dané věci po zvážení poměrů žalobce došel Nejvyšší soud ke k závěru, že majetkové poměry žalobce nezakládají podmínky pro přiznání bezplatného zastoupení advokátem, neboť jej lze přiznat pouze výjimečně a (s odkazem na odůvodnění rozhodnutí nižších soudů) žalobce zákonem stanovené podmínky nesplňuje.

Jelikož žalobce nesplnil podmínky § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 11. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru