Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 505/2005Usnesení NS ze dne 17.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.505.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 505/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky ve věci žalobkyně I. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému F. K., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu

v Hradci Králové, pod sp. zn. 16 C 49/99, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. prosince 2003, č.j. 1 Co 173/2003-212, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. prosince 2003, č.j. 1 Co 173/2003-212, potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. února 2003, č.j. 16C 49/99-177, jímž byla žalobkyni s odkazem na § 53 občanského soudního řádu (dále jen \"o.s.ř.\") uložena pořádková pokuta 500,- Kč.

Rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci 9. února 2004, přičemž žalobkyni bylo doručeno téhož dne.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 23. února 2004 dovolání, doplněné podáním jejího právního zástupce ze dne 17. ledna 2005,

v němž s tímto rozhodnutím vyslovuje nesouhlas a žádá, aby je dovolací soud zrušil

a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

K uvedenému dovolání se stručně vyjádřil žalovaný, který nesouhlasí s jeho důvody.

Dovolání žalobkyně není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, avšak pouze jen tehdy, pokud to zákon připouští.

Dovolací soud uvážil, že přípustnost dovolání v této věci není založena

na základě ustanovení § 237 o.s.ř., když právní úprava obsažená v tomto ustanovení dopadá výlučně na rozhodnutí ve věci samé. Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o uložení pořádkové pokuty žalobkyni, není rozhodnutím ve věci samé.

Přípustnost dovolání pak není založena ani na podkladě ustanovení § 238,

§ 238a a § 239 o.s.ř., když nejsou naplněny předpoklady obsažené v těchto ustanoveních.

Protože tedy není dán žádný z případů přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2005

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru