Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5027/2017Usnesení NS ze dne 14.11.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Odklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5027.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5027/2017-105

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně H. S., zastoupené Mgr. Michalem Krčmou, advokátem se sídlem v Praze 1, Štupartská 599/4, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o 2 577 732,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 168/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2017, č. j. 55 Co 187/2017-74, takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2017, č. j. 55 Co 187/2017-74, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. 3. 2017, č. j. 17 C 168/2016-57, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalované, podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalovaná podala proti ve výroku označenému rozsudku Městského soudu v Praze dovolání, které bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky § 241 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, obsahuje způsobilý dovolací důvod podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu a náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 občanského soudního řádu. Žalovaná v dovolání současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), může Nejvyšší soud před rozhodnutím o podaném dovolání odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí odvolacího soudu nebo exekucí by mohla být žalované, s přihlédnutím k výši vymáhané částky, způsobena závažná újma, dovolací soud odkládá vykonatelnost napadeného rozhodnutí v uvedeném rozsahu až do právní moci rozhodnutí o dovolání žalované.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. listopadu 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru