Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 499/2017Usnesení NS ze dne 07.02.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.499.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 819/17 ze dne 18.07.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 499/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce T. V., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, Máchova 260, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení částky 1 000 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 27/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2016, č. j. 39 Co 25/2016-63, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 11. 2015, č. j. 25 C 27/2015 – 53, jímž byla zamítnuta jeho žaloba na náhradu nemajetkové újmy ve výši 1 000 000 000 Kč. Újma mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem Krajského soudu v Praze. Součástí dovolání byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, o které bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 5. 2016, č. j. 25 C 27/2015 – 82, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2016, č. j. 39 Co 249/2016 – 88, a usnesením Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 501/2017.

Usnesením soud prvního stupně ze dne 12. 1. 2017, č. j. 25 C 27/2015 - 105, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci byla pro splnění dána lhůta a poučení o důsledcích nesplnění. Žalobce reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad.

Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že dovolateli zástupce pro dovolací řízení neustanoví, jelikož se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, neboť ze žalobcem uvedených tvrzení a soudy zjištěného skutkového stavu vyplývá, že se jedná o nárok promlčený. Na ustanovení zástupce podle § 138 o. s. ř. není právní nárok, naopak se jedná o institut výjimečný a pro jeho aplikaci musí existovat zvlášť závažné důvody.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 2. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru