Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4989/2016Usnesení NS ze dne 26.04.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4989.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4989/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně J. H., t. č. Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 54, proti žalovaným 1) Ing. E. J., a 2) V. J., o neplatnost právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 180/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočce v Jihlavě ze dne 31. května 2016, č. j. 54 Co 200/2016-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Jihlavě (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 7. ledna 2015, č. j. 12 C 180/2015-24, nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů. V řízení před soudem prvního stupně byl na straně žalující vedle žalobkyně, která v řízení před soudem prvního stupně vystupovala jako žalobkyně b), i Ing. I. H., který vystupoval jako žalobce a).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 31. května 2016, č. j. 54 Co 200/2016-40, odvolání ve vztahu k Ing. I. H. odmítl (výrok I.) a ve vztahu k žalobkyni usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok II.).

Odvolací soud vysvětlil, že odvolání proti usnesení soudu prvního stupně bylo podepsáno toliko žalobkyní a Ing. I. H. ani přes výzvu a poučení o následcích nedoplnil svůj podpis, resp. plnou moc, jíž by žalobkyni zmocnil k tomu, aby podala dovolání i za něj. Proto odvolací soud odvolání ve vztahu k Ing. I. H. odmítl. Ve vztahu k žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů odvolací soud vysvětlil, že nebyly splněny předpoklady vyžadované v § 30 o. s. ř.

Přípisem ze dne 19. 2. 2016 Ing. I. H. oznámil, že bere zpět svůj návrh na určení neplatnosti právního úkonu, tj. žalobní návrh, zpět, načež soud prvního stupně usnesením ze dne 8. srpna 2016, č. j. 12 C 180/2015-43, řízení ve vztahu k Ing. I. H. zastavil. Na žalující straně tak dále zůstala toliko žalobkyně.

Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podala sama žalobkyně (dále též „dovolatelka“) dovolání a současně znovu požádala o osvobození od soudních poplatků a bezplatné přidělení advokáta. Soud prvního stupně usnesením ze dne 12. září 2016, sp. zn. 12 C 180/2015-46, dovolatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložila soudu doklad o svém ukončeném právnickém vzdělání či aby si ve stanovené lhůtě pro účely dovolacího řízení zvolila advokáta a současně předložila dovolání sepsané tímto advokátem. Žalobkyně však ve stanovené lhůtě (ale ani později) nepředložila soudu doklad o svém ukončeném právnickém vzdělání a uvedenému soudu nebylo ani doručeno řádné dovolání žalobkyně učinění prostřednictvím jím zvoleného advokáta.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit. Nejvyšší soud v usnesení (velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu) ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015 (všechna zde označená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti přístupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu http:/nsoud.cz) vyložil a odůvodnil právní názor, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je na místě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesením odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Vzhledem k tomu, že skutkové okolnosti, z nichž odvolací soud vycházel při přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh dovolatelky (a Ing. I. H.), aby jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů, se (vycházeje z obsahu spisu) nijak nezměnily, přičemž dovolatelka ani v podaném dovolání netvrdí nové okolnosti, které by mohly vést k úvaze o relevantní změně poměrů na její straně, dovolací soud dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny předpoklady k tomu, aby dovolatelce byl pro toto dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolatelce advokáta pro řízení o dovolání proti v záhlaví označenému usnesení dovolacího soudu a kdy dovolatelka i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru