Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4983/2017Usnesení NS ze dne 07.11.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4983.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3716/17
soudce zpravodaj doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4983/2017-68

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 40/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2017, č. j. 17 Co 194/2017 - 54, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2016, č. j. 17 Co 449/2016-38, přičemž zároveň požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 4. 2017, č. j. 42 C 40/2016-49, ve spojení s v záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu, proti němuž bylo podáno projednávané dovolání. Při jeho podání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., přičemž k odstranění této vady byl bezúspěšně vyzýván usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 6. 2017, č. j. 42 C 40/2016-58.

Jelikož bylo dovolání podáno v řízení o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, zvážil Nejvyšší soud podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, a dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 11. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru