Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4860/2014Usnesení NS ze dne 22.01.2015

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4860.2014.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d01d) bod 31.12.2013 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4860/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem v Praze 3, Vinohrady, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému B. H., pro 138.427,- Kč, vedené u Okresního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 35 E 369/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2014, č. j. 13 Co 319/2014-38, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 11. 6. 2014, č. j. 167 EX 985/14-32, jímž soudní exekutor JUDr. Ivan Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, (pro splnění) částečně zastavil exekuci prováděnou na základě pověření č. j. 35 E 369/2005 ze dne 13. 5. 2005, vydaného Obvodním soudem pro Prahu 6, a to ohledně částky 138.427,- Kč. Protože povinný na nákladech dosud nic nezaplatil, zůstává exekuce nadále v běhu pro vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněné, jež byly vyčísleny v příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 9. 5. 2014, č. j. 167 EX 985/14-13, částkou 33.771,10 Kč.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, neboť nesouhlasil s tím, že exekuce nebyla zastavena zcela.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti (části) rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru