Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4854/2016Usnesení NS ze dne 31.05.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4854.2016.4
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4854/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobců 1/ K. K., a 2/ M. K., oba zastoupeni Mgr. Markem Plajnerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 23, proti žalované Obci Javor, identifikační číslo osoby 005 73 531, se sídlem v Janovicích nad Úhlavou, Javor 38, zastoupené JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem se sídlem v Klatovech, Vídeňská 181/I, o zaplacení 238 000 s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 357/2011, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 6. 2016, č. j. 15 Co 41/2016 - 429, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2017, č. j. 30 Cdo 4854/2016 – 449, v němž bylo uvedeno, že žalovaní jsou společně a nerozdílně povinni uhradit žalované k rukám jejího právního zástupce částku 9 560 Kč na náhradě nákladů dovolacího řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, se opravuje tak, že správně zní:

„Žalobci jsou společně a nerozdílně povinni uhradit žalované k rukám jejího právního zástupce částku 9 560 Kč na náhradě nákladů dovolacího řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. shora označeného usnesení Nevyššího soudu došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v nesprávném označení účastníků povinných k náhradě nákladů dovolacího řízení, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru